Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program do komunálních voleb v Chomutově 10.-11.10.2014

 

 
Pracujeme pro spokojenost občanů a spolupracujeme se subjekty, které se nezaprodaly a ostře se vymezujeme proti lidem, kteří zradili svůj program.
       TRANSPARENTNOST A VSTŘÍCNOST K OBČANŮM
Zveřejníme veškeré dostupné informace o probíhajících i plánovaných veřejných zakázkách, prodejích majetku, pronájmu městského majetku i dalších smlouvách, včetně externích služeb pro město. Informace zůstanou trvale na webu města pro možné využití kdykoli v zákonné lhůtě. Zveřejníme i maximum podkladů k jednáním a hlasováním městské rady. Zveřejníme záznamy z jednání, včetně využití radničního tisku o výsledcích hlasování jednotlivých zastupitelů. Provedeme zpětnou kontrolu smluv i využívání a účelnost vynaložených prostředků (dotace z EU apod.). Uvítáme aktivitu občanů a podpoříme jejich zajímavé nápady. Budeme usilovat o větší angažovanost občanů. Podporujeme tzv. participativní rozpočet.
       SNÍŽENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI
Vlastnictví by nemělo být trestáno nepřiměřeným výběrem daně. V zastupitelstvu jsme již návrh na snížení daně z nemovitosti podali. Návrh neprošel.
       SOCIÁLNÍ SFÉRA A ZDRAVOTNICTVÍ 
Cítíme potřebu zajistit dostatečné množství domů pro seniory s pečovatelskou službou, včetně paliativní péče s hospici. Zasadíme se o to, aby město zajistilo tyto služby a nenechalo činnost na soukromých společnostech, které se mnohdy ukazují jako příživníci na bezmocných. Chtěli bychom podpořit rodiny s více dětmi při vstupu do základních škol a dále žáky motivovat k co nejlepším školním výsledkům vyhlašováním různých odměn a grantů. Zamezíme zneužívání dávek důslednou kontrolou jejich využívání a účelovost. Faktem je, že Krajská zdravotní a.s. je terčem kritiky z důvodu rušení některých oddělení, a tím omezuje dostupnost zdravotní péče. Chceme nemocnici s kvalitními službami řízenou městem.
       MAJETEK MĚSTA
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ - Chceme zrušit tuto organizaci a převést majetek zpět městu. Prokázalo se, že je tato společnost nadbytečná. Ukázka jejího hospodaření: 6/2013 - ztráta základního kapitálu 180,4 mil. Kč,11/2013 - ztráta základního kapitálu 211,5 mil. Kč, 2012-2013 - za právnické služby zbytečně vynaloženo 15 mil. Kč
Nabídneme byty nájemníkům, pro které již byly na prodej připraveny za původní cenu, ponecháme městu jen několik bytů pro nutné sociální potřeby. Provedeme řádný audit hospodaření tohoto subjektu s vyvozením osobní zodpovědnosti!
DOPRAVNÍ PODNIK MĚST CHOMUTOVA A JIRKOVA - Je třeba upravit jízdní řády k potřebám občanů. Hospodárným fungováním lze docílit jízdného zdarma pro seniory i děti (příklady známe z okolních měst). Proč máme mít nejdražší jízdné v kraji? Odmítáme záměr omezování již vybudované trolejbusové dopravy.
TEPLO CHOMUTOV - Zasadíme se o snížení ceny tepla.
KAMENCOVÉ JEZERO - Chceme podstoupit právní kroky ke zrušení nevýhodné smlouvy na 50 let! Kamencové jezero zpět do péče města! Kontrolní výbor, ve kterém jsme byli zastoupeni, zjistil závažné pochybení ve správě tohoto majetku (např. hotel u jezera, který měl být zrekonstruován, zůstal v dezolátním stavu). Další hotel Golf muselo město dokonce převzít. Řadu dalších nedostatků jsme zveřejnili v tisku. Jsme pro snížení zbytečně vysokého vstupného na jezero.
 
       PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ A ZAMĚSTNANOSTI
Nechceme narušovat principy tržního hospodářství. Nechceme pokračovat v dosavadních praktikách, spřátelených firem. Chceme, aby výběrová řízení byla transparentní a vítězila opravdu pro město nejvýhodnější nabídka. Podpoříme smysluplné a spravedlivé dotace. Podpoříme všechny zajímavé projekty, které poslouží občanům města a ne pouze několika prominentům. 
       ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADY
Navrhovali jsme odpady pro chomutovské občany zdarma po vzoru okolních měst. Nyní jsme se dočkali alespoň snížení místního poplatku za odstraňování komunálního odpadu ve výši 250,-Kč za rok, který jsme podpořili. Podpořili jsme vyhlášku o nakládání s odpady. Nechceme, aby se zelené plochy ve městě zmenšovaly. Zasadíme se o větší výsadbu zeleně.
       BEZPEČNOST
Více prevence, více městských policistů do ulic! Žádali jsme o rozšíření počtu městských policistů. Větší rozšíření kamerového systému před veřejné budovy, do parků a dalších míst, kde je možná kumulace závadových osob a drog. Musíme se na tento druh kriminality více zaměřit a drogám se razantně postavit. Náš návrh úpravy městského parku kvůli lepší bezpečnosti je již realizován. Podpořili jsme vyhlášku o zrušení hazardu, na kterém by město nemělo participovat. Postarali jsme se o to, aby se z budovy bývalé polikliniky nestala další ubytovna a podpořili jsme vyhlášku o zákazu nově vytvářených ubytoven. Nechceme, aby se Chomutov stal další baštou nepřizpůsobivých občanů!
       ŠKOLSTVÍ, KULTURA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A VOLNÝ ČAS 
Je třeba lépe prezentovat možnosti využití současných neziskových organizací. Chceme pomoci občanům, aby více využívali prostory městských sportovních a kulturních zařízení. Podpoříme optimalizace jeslí a mateřských školek. Budeme prosazovat zavedení školního autobusu, který bude zajišťovat přepravu školáků. 
       SPORTY PODPOROVANÉ MĚSTEM
Hokej je v našem městě nejvíce podporován a ostatní sporty jsou spíše na okraji zájmu. Zasadíme se, aby se dotace do sportu rozdělovaly spravedlivě. Důležité jsou také kontroly využití dotačních peněz. Podpořili jsme všechny aktivity věnované mládeži.
      PARKOVÁNÍ
Nechceme další rozšiřování placeného parkování. Smysluplnost placeného parkování vidíme pouze v centru. Odmítáme nesmyslná rozhodnutí! Vzpomeňme, jak dopadlo parkoviště u bývalého zimního stadionu. Měli jsme krásné velké parkoviště, teď tam roste plevel, mohlo doposud sloužit!